Joachim Sickbock

Ga naar: navigatie, zoeken
Joachim Sickbock
Strippersonage
Toondermonument in Rotterdam, met links een impressie van prof. Joachim Sickbock
Stripreeks Bommelsaga
Introductie Het verdwijneiland
Kenmerken professor, geleerde met weinig scrupules en met permanent geldgebrek
Lijst van personages uit Tom Poes
Portaal    Strip

Professor Joachim Sickbock is een stripfiguur uit de Nederlandse stripreeks Tom Poes, ook bekend als de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Hij is een egocentrische en kwaadaardige professor[1] en als diersoort een geit.

Oorsprong en personage

Joachim Sickbock, de eerste maal te zien in het verhaal Het verdwijneiland uit 1941, is een geniaal geleerde met kwaadaardige trekjes. Hoewel zijn vindingen de schijn wekken de wereld vooruit te helpen, zo niet te redden, is het voornaamste doel van Sickbock om koste wat kost faam en persoonlijk voordeel te behalen met zijn werk. Dat list en bedrog spelen hierbij een grote rol. Hij ziet het als zijn taak de voortbrengselen van de natuur wetenschappelijk te vervolmaken.[2]

Omdat Sickbock bijna altijd op zwart zaad zit, treft het goed dat hij heren van stand kent als heer Bommel, voor wie geld geen rol speelt. Heer Bommel is dan ook zijn voornaamste financier, in de waan dat hij met de vindingen van de professor in stilte veel goeds zou kunnen doen. Ook De bovenbazen zien, mogelijk uit verveling, meestal wel wat in de nieuwtjes die Sickbock brengt.

Sickbock beheerst een elitair taalgebruik met kenmerkende uitdrukkingen als "Ei, ei" en "mijn waarde". Zijn grootste tegenstrever is Tom Poes (dat "akelige witte ventje"), die met zijn eigen listigheid veel ongedaan maakt, meestal tot gevolg hebbend dat hij financieel weer aan de grond raakt.[3]

Sickbock heeft weinig hoogachting voor zijn tegenpool collega-wetenschapper professor Prlwytzkofsky, die hij gewoonlijk wegzet als "de dorpsonderwijzer hier ter stede".

Sickbock blijft echter meestal optimistisch. Veel van zijn optredens eindigen dan ook met de uitspraak "Men zal nog van mij horen..."

Voetnoot

  1. Ambtenaar eerste klasse Dorknoper vertelt in De ombrenger aan de heer Steenbreek dat zijn professoraat buitenlands is en geenszins vaststaat.
  2. Zie De kwade inblazingen
  3. In hun eerste confrontatie in Het verdwijneiland, is de professor eerst nog gecharmeerd van het witte ventje.