Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Onthulling gedenksteen bij het 200-jarig bestaan
Geschiedenis
Opgericht 1766
Structuur
Werkgebied taal en literatuur
Hoofdkantoor Leiden
Doel genootschap voor Nederlandse taal en literatuur (incl. Afrikaans en Fries)
Media
Website http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl
Bijeenkomst van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1970. Achter de tafel v.l.n.r. Fernand Auwera, Karel van het Reve, Godfried Bomans, Hella Haasse, H.A. Gomperts, Harry Mulisch, Willem Brandt, Herman J. Claeys, Eugène van Itterbeek

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (afgekort: MNL) is een in 1766 opgericht letterkundig-historisch genootschap en is als zodanig een van de oudste verenigingen van Nederland. Zij werd gesticht in Leiden (door Frans van Lelyveld en anderen) en is daar nog steeds gevestigd. In 1918 werd Johanna W.A. Naber, hoewel ze geen academische graad bezat, als eerste vrouw lid van het dagelijks bestuur van de MNL.[1]

Koning Willem Alexander is beschermheer van de maatschappij.

De MNL stelt zich statutair tot doel: de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. De activiteiten van de MNL zijn:

 1. het organiseren van letterkundige en wetenschappelijke bijeenkomsten,
 2. het uitgeven (of financieel ondersteunen hiervan) van boeken en tijdschriften (zoals sinds 1881 het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde en sinds 1983 het Nieuw letterkundig magazijn),
 3. het toekennen van prijzen, te weten de Prijs voor Meesterschap, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de Dr. Wijnaendts Francken-prijs, de Henriette Roland Holst-prijs, de Henriëtte de Beaufort-prijs, de Kruyskamp-prijs, de Frans Kellendonk-prijs en de C. Louis Leipoldt-prijs,
 4. het in stand houden van haar bibliotheek (sinds 2 oktober 1876 ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek).

Jaarlijks geeft de MNL een jaarboek uit, dat naast enige wetenschappelijke artikelen zijn belang mede ontleent aan de er in opgenomen 'Levensberichten' van afgestorven leden van de MNL. De MNL stond in 1999 aan de basis van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), een website over de Nederlandse taal en literatuur. De DBNL bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks. De MNL beschikt over een wetenschappelijke en algemene bibliotheek (met daarin enkele unieke deelcollecties) van meer dan 100.000 gedrukte werken die sinds 1876 in de vorm van een langdurige bruikleen als afzonderlijk en autonoom collectie-onderdeel is gehuisvest in de Leidse universiteitsbibliotheek.

MNL-plaquette (Hogewoerd 126, Leiden)

De MNL kent diverse afdelingen, commissies en werkgroepen:

 • de Noordelijke Afdeling
 • de Zuidelijke Afdeling
 • de Commissie voor Zuid-Afrika
 • de Commissie voor geschied- en oudheidkunde
 • de Commissie voor taal- en letterkunde
 • de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
 • de Werkgroep zeventiende eeuw
 • de Werkgroep achttiende eeuw
 • de Werkgroep negentiende eeuw
 • de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
 • de Werkgroep Caraïbische Letteren
 • de Werkgroep Biografie
 • de Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Al deze onderafdelingen vertonen een veelheid aan activiteiten en publicaties.

Literatuur

Oude MNL-plaquette (Hogewoerd 126, Leiden)
 • Dierbaar magazijn: de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onder redactie van Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter van Zonneveld, met medewerking van Marco de Niet. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995. ISBN 90-5356-165-X
 • Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onder redactie van Ton van Kalmthout, Peter Sigmond, Aleid Truijens, Leiden: Leiden University Press, 2016. ISBN 978 90 8728 258 5

Externe link


Noten

 1. Maria Grever, Naber, Johanna Wilhelmina (1859-1941). Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. (16 juli 2015). Geraadpleegd op 21 juli 2018.